Ukas løype uke 19

Ukas løype er lagt til området rundt Hvitsteinstjern. Parkering ved Voldsveien (se kartutsnitt). Start ved demingen på vestsiden av Hvitsteinstjern, mål ved parkeringen. Det har vært noe hogst i området. Stiene er greie. Postene er markert med o – skjermer.…

Les mer

Ukas løype uke 18

Fremmøte: Parkering ved Hyniveien. Start/mål ved Ulvannsdemningen (se eget kart) Løyper: Det er laget 3 ulike løyper. Terrenget er variert. Det er noen nye tråkk/sykkelstier i terrenget. Noe av dette er markert på kartet (N og C løyper). I A…

Les mer

Ukas løype uke 17/Grenlandskarusellen 3

Ukas løype uke 17/Grenlandskarusellen  3 Fremmøte: Trommedalsveien, se kartutsnitt. Parkering ved mål. Start like ved vanntårnet. Start:  fom mandag til søndag. Husk smittevernregler. Postene er markert med postskjermer og koder. Det er ikke lov til å ta på postene. Husk…

Les mer