Velkommen til ny nettside

Vi feirer nyåret med åpning av ny nettside for klubben! Her finner du oppdatert, oversiktlig innhold, lettere tilgang til dokumenter og bedre tilpasning til nettbrett og mobil. Test ut på egen hånd, og send meg gjerne en tilbakemelding, eller kontakt meg dersom det er noe du lurer på. Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev (se høyre kolonne), hvor et sammendrag av de siste sakene på nettsiden blir sendt ut hver mandag morgen. Gjennom disse ukentlige e-postene får man med seg alt nytt fra klubben, og man kan klikke seg videre til innlegget om man ønsker.


Nytt dokumentsystem

Sammen med ny nettside, introduserer vi også et nytt, felles dokumentsystem i nettskyen. Her samles alle klubbdokumenter på samme sted, med tilgangsredigering for de ulike dokumenthierarkiene. Enkeltmapper fra dette dokumentsystemet speiles på nettsiden i egne faner under «Dokumenter», og i systemet for skriving av innlegg til nettsiden, for innloggede brukere. Alle som har spesielle verv i klubben (f.eks. i Sportslig utvalg eller Turorientering), oppfordres til å be om å få tilgang til det fulle dokumentsystemet, som ligger under «Klubbnfo» -> «Dokumenter» -> «Klubbinternt». Tilgang kan forespørres via lenken på denne siden, eller ved kontakt med undertegnede (se forøvrig «Kontakt oss»).

Registrering for å skrive innlegg på nettsiden
De samme tillitsvalgte oppfordres også til å lage en bruker på hjemmesiden. Gjennom denne brukeren får man tilgang til å skrive innlegg på nettsiden, eventuelt redigere sider, om nødvendig og ønskelig. Ellers er det åpent for at alle som har noe på hjertet, også kan opprette bruker og skrive innlegg på nettsiden. All informasjon om opprettelse av bruker, skriving av innlegg og mer, finnes i bruksanvisningene under «Skjemaer og annet» i «Dokumenter»-fanen på nettsiden.


Mitt håp er at denne hjemmesiden vil gjøre det enklere for deg som bruker å finne fram til det du ønsker på enklest mulig måte. Bedre tilpasning til nettbrett og mobil har vært viktig under utviklingen av nettsiden, og sammen med et nytt dokumentsystem og oversiktlige menyer, har jeg ønsket å gjøre det mer attraktivt å bruke hjemmesiden vår som informasjonskanal.

Igjen vil jeg nevne jeg at jeg gjerne tar imot tilbakemeldinger og tips om ting og tang som ikke stemmer eller fungerer som det skal –  nettsiden oppdateres fortsatt kontinuerlig.

God fornøyelse, og lykke til i utforskningen!

Webansvarlig, Skien OK,
Vegard Landsverk

 

Comments are closed.